Spreadshirt

Hvordan navigerer du i Spreadshirt shoppen?


Yderst til højre kan du vælge TEMAER.

Du kan se jeg har WILDLIFE - HORSES - DOGS.


Vælger du DOGS vil de komme op i alfabetisk orden (engelsk eller dansk) - og du kan scrolle efter din hunderace. Klik på den, og alle varer med motivet kommer op. T.h. fremkommer en kolonne, hvor du kan søge specifikke varer, som fx dame thirts, tasker osv.

Klistermærker findes bedst under Klistermærke Fanen.

How do you navigate the Spreadshirt shop?


At the far right you can select THEMES. You can see I have WILDLIFE - HORSES - DOGS.

If you choose DOGS, they will appear in alphabetical order - and you can scroll according to your dog breed. Click on it and all items with the design will appear. At right a column will appear where you can search for specific items, such as women's t-shirts, bags, etc.

Stickers are more easy to find in the Klistermærker tab.