Originalsalg


Bring glæde, energi og skønhed ind i dine rum


Originaler til salg

Encounter serieBring joy, energy and beauty into your rooms

Originals for sale

Perfect Stripes serie

Vilde dyr og fugle malerier


Wildlife Paintings

Funky Vases serie


+

Andre Abstrakte
Malerier


Other Abstract paintings

Abstrakte Fugle serie


Abstract Birds serie


Misses serie

+ andre kvindemotiver


Misses serie

+ other female motifs

Blue serie


Botanisk Maleri


Botanical Painting

Tegninger


Drawings

Betingelser: Du er velkommen til at se billedet i mit studie, hvis du har mulighed, og såfremt jeg har billedet hjemme. Det kan være på udstilling. Du kan i de tilfælde blive skrevet op som mulig førstekøber indenfor en nærmere defineret tidsramme.

Der tages forbehold for, at billeder kan være solgt på nuværende udstilling.


Køber du direkte online, kan du returnere senest 14 dage efter modtagelsen, og hvis billedet er i fin stand, får du dine penge retur. Betalingsmuligheder via bankoverførsel, kontant eller mobilepay. Priser er eksklusiv porto.


Al copyright forbliver hos Lene Daugaard. Ingen værker må kopieres eller bruges økonomisk i nogen form for privat eller forretningsmæssig henseende.

Conditions: You are welcome to see the picture in my studio, if you have the opportunity, and if I have the picture at home. It may be on display. In those cases, you can be listed as a possible first buyer within a defined time frame.

Reservations; pictures may be sold at present exhibition.


If you buy directly online, you can return no later than 14 days after receipt, and if the picture is in good condition, you will get your money back. Shipping costs are not included in prices shown. Payment via PayPal..


All copyright remains with Lene Daugaard. No works may be copied or used financially for any private or commercial purpose.