SalgEncounter

SERIE: ENCOUNTERS

Min "Encounter" serie: Jeg elsker dyr og at tegne og male dem er min yndlingsbeskæftigelse.
Samtidig finder jeg det interessant at male abstrakt, og syntes det ville være inspirerende, at mikse de 2. Så Encounter serien er let abstraherede, farverige dyr + abstrakte baggrunde, i et nyt udtryk. Kan du forestille dig disse malerier i dit hjem ?

My "Encounter" series: I love animals and drawing and painting them is my favorite pastime.
At the same time, I find it interesting to paint abstract, and thought it would be inspiring to mix the 2. So the Encounter series are somewhat abstracted, colorful animals + abstract backgrounds, in a new expression. Can you imagine these paintings in your home?

Meeting Big Bear


dkk 3.000
Bjørnen er malet i mange lag med farvetekstur og energiske pennestrøg. Et maleri, som kan præge dit hjem ikke bare ved at være smukt og følsomt, du kan sikkert også fornemme med dybde, ro. • Materialer: Akrylmaling og penne på lærredsboard i ramme
 • Ramme: Mat sort ramme
 • Størrelse: 40 x 50 cm

The bear is painted in many layers with color texture and energetic pen strokes. A painting that can characterize your home not just by being beautiful and sensitive, but you can proberbly also feel the  with depth and calm. • Materials: Acrylpaint and pens on canvasboard in frame
 • Frame: Mat black frame
 • Size: 40 x 50 cm

Meeting Icequeen Lynx


dkk 3.000
Lossen er som et magisk dyr. Hun udstråler ro og kontrol, synes du ikke? Malet med masser af tekstur og lækre farver. Abstrakt baggrund i blendede farver. Et maleri der både udtrykker kontrol og vildskab, lige under overfladen er hun fri og vild. Hun vil bringe energi og styrke i dit rum.
 • Materialer: Akrylmaling og penne på lærredsboard i ramme
 • Ramme: Mat sort ramme
 • Størrelse: 40 x 50 cm

The lynx is like a magical animal. She express calm and control, don't you think? Painted with lots of texture and delicious colors. Abstract background in dazzling colors. A painting that expresses both control and wildness, just below the surface she is free and wild. She will bring energy and strength into your space. • Materials: Acrylpaint and pens on canvasboard in frame
 • Frame: Mat black frame
 • Size: 40 x 50 cm

Meeting Snowqueen Bear


dkk 5.500
Isbjørnen strækker sig op. Ser ud over i sit rige. Udtryksfuldt malet, med masser af tekstur og lækre, lyse farver. Baggrunden i blendede farver, danner et abstrakt look af sne og himmel.. Maleriet er i mange lag, med linjer af energiske pennestrøg.
Ser du også maleri med et stærkt og samtidigt følsomt udtryk ?


 • Materialer: Akrylmaling og penne på lærred
 • Ramme: Uden
 • Størrelse: 70 x 90 cm

The polar bear stretches up. He is king of his kingdom. Expressively painted, with lots of texture and delicious, bright colors. The background in dazzling colors, forms an abstract look of snow and sky .. The painting is in many layers, with lines of energetic pen strokes.
Do you also see a painting with a strong and at the same time sensitive expression?


 • Materials: Acrylpaint and pens on canvasboard in frame
 • Frame: Mat black frame
 • Size: 70 x 90 cm

Meeting Snowprince Fox


dkk 5.500
Ræven er næsten mytologisk i sin høje skikkelse. Han er malet med masser af tekstur og lækre farver. Baggrunden i blendede farver, danner et abstrakt look af sne og vildmark. Maleriet er i mange lag, linjer af energiske pennestrøg.
Kan du mærke det insisterende og samtidigt følsomt udtryk?

Et maleri, der vil bringe energi og farver til dit hjem. • Materialer: Akrylmaling og penne på lærred
 • Ramme: Uden
 • Størrelse: 70 x 90 cm

The fox is almost mythological

in its tall form. He is painted with lots of texture and delicious colors. The background in dazzling colors, forms an abstract look of snow and wilderness. The painting is in many layers, lines of energetic pen strokes.
Can you fee the insistent and at the same time sensitive expression?

A painting that will bring energy and colors to your home.


 • Materials: Acrylpaint and pens on canvasboard in frame
 • Frame: Mat black frame
 • Size: 70 x 90 cm

Meeting Wise Fox


dkk 3.000
Ræven har et filuragtigt udtryk. Han er en klog ræv. Malet med masser af tekstur og lækre farver. Han regerer i den dybe, mørke skov. Maleriet er i mange lag med linjer af energiske pennestrøg. Et maleri, der vil bringe energi , farver og sprælskhed til dit hjem. • Materialer: Akrylmaling og penne på lærredsboard i ramme
 • Ramme: Sort mat ramme
 • Størrelse: 40 x 50 cm

The fox has a mischievous

expression. He's a clever fox. Painted with lots of texture and delicious colors.

He reigns in the deep, dark forest.

The painting is in many layers with lines of energetic pen strokes. It will bring energy, colors and playfullness to your home.


 • Materials: Acrylpaint and pens on canvasboard in frame
 • Frame: Mat black frame
 • Size: 40 x 50 cm

Meeting White deer


dkk 1.500
Den hvide hjort er mystisk og udtryksfuld, med masser af lækre farver. Et smukt dyr, majestætisk og roligt. De lyse pastelfarver giver et harmonisk udtryk, og vil bringe et følsomt og blidt udtryk i dit rum. • Materialer: Akrylmaling og penne på Bamboo papir
 • Ramme: nej
 • Størrelse: 24 x 32 cm

The white deer is mysterious and expressive, with lots of delicious colors. A beautiful animal, majestic and calm. The light pastel colors give a harmonious expression, and will bring a sensitive and gentle expression in your room.


 • Materials: Acrylpaint and pens on Bamboo paper
 • Frame: No
 • Size: 24 x 32 cm